Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται τα στοιχεία των επιχορηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο Ιανουάριος 1990 - Δεκέμβριος 2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα