Ενορίες του Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται οι θέσεις και τα όνοματα των εκκλησιών του Δήμου Αθήναιών. Οι συντεταγμένες έχουν προκύψει με γεωκωδικοποίηση.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα