Δυναμικό Βιομάζας από στερεά υπολείμματα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-09-07

Ο χάρτης περιλαμβάνει υπολογισμούς για την βιομάζα από στερεά υπολείμματα που μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι σχετικοί υπολογισμοί έχουν σαν βασική πηγή την ετήσια γεωργική στατιστική της Εθνικής Στατιστικής Αρχής και εκφράζουν, στο επίπεδο του δημοτιού διαμερίσματος, τις διαθέσιμες ποσότητες κατηοριών υπολειμμάτων σε μάζα (τόνους) και ενέργεια (MJ). Οι στατιστικοί υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί για το ύψος του δυναμικού εφόσον εξαρτώνται από την υιοθέτηση ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων. Αναλυτικότερες εφαρμογές φιλοξενούνται στις σελίδες του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια στο www.ypeka.gr. 3η έκδοση, Δεκέμβριος 2009 (πρωτογενή δεδομένα έως 2006). Πληροφοριακά πεδία χάρτη: COD_91: Κωδικός κοινότητας 1991, U_E_OTA_91: Ονομασία κοινότητας 1991 (Ελληνικά), U_E_OTA_PK: Ονομασία κοινότητας 1991 (Ελληνικά), U_E_OTA_MK: Ονομασία κοινότητας προ Καποδίστρια (Ελληνικά), U_L_OTA_91: Ονομασία κοινότητας 1991 (Λατινικά), U_L_OTA_PK: Ονομασία κοινότητας 1991 (Λατινικά), U_L_OTA_MK: Ονομασία κοινότητας προ Καποδίστρια (Λατινικά), A_TN_0: Σημειακές πηγές βιομάζας - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων, A_TN_100: Αροτραίες καλλιέργειες - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων, A_TN_200: Θερμοκηπιακά - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων, A_TN_300: Δενδρώδεις καλλιέργειες - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων, A_TN_401: Άμπελοι - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων, A_TN_500: Δάση - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων, A_EN_0: Σημειακές πηγές βιομάζας - Διαθέσιμη ενέργεια υπολειμμάτων (GJ), A_EN_100: Αροτραίες καλλιέργειες - Διαθέσιμη ενέργεια υπολειμμάτων (GJ), A_EN_200: Θερμοκηπιακά - Διαθέσιμη ενέργεια υπολειμμάτων (GJ), A_EN_300: Δενδρώδεις καλλιέργειες - Διαθέσιμη ενέργεια υπολειμμάτων (GJ), A_EN_401: Άμπελοι - Διαθέσιμη ενέργεια υπολειμμάτων (GJ), A_EN_500: Δάση - Διαθέσιμη ενέργεια υπολειμμάτων (GJ). Επικοινωνία: geodata@cres.gr


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα