Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων δεν περιέχει κατάλληλους πόρους για χρήση με το API δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παραδείγματα για το API δεδομένων εδώ
<html>
<head>
<!-- Necessary scripts -->
  <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/jQuery/jquery-2.1.0.min.js"></script>
  <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/bootstrap/css/bootstrap.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/lib/ol/ol3-layerswitcher.css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/lib/ol/ol.css" /> 
  <!-- <link rel="stylesheet" href="content/css/default.css" />-->
<!-- PublicaMundi API script -->
 <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/publicamundi.js" data-library="ol"></script> 
</head>

<body>
  <div id="popup"></div>
  <div id="map" class="map"></div>
</body>
<script>
  PublicaMundi.noConflict();
  
  //Popup handling with Bootstrap
  var onFeatureClick = function(features, coordinate) {
    if (features) {
      feature = features [0];
      }
    if (popup) {
      map.setOverlayPosition(popup, coordinate);
      $(document.getElementById('popup')).popover('destroy');

      var text = JSON.stringify(feature);
      $(document.getElementById('popup')).popover({
        'placement' : 'top',
        'animation' : true,
        'html' : true,
        'content' : text
        }).attr('data-original-title');

      $(document.getElementById('popup')).popover('show');
      }
    };
  
  // Map initialization options
  var options = {
    target: 'map',
    center: [2548716, 4643375],
    zoom: 6,
    layerControl: true,    
    layers: [
    {
      title: 'Open Street Maps',
      type: PublicaMundi.LayerType.TILE,
      url: 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'
    },
    {
      title: 'ektrofeia_thiramatwn (WMS)',
      name: 'ektrofeia_thiramatwn (WMS)',
      type: PublicaMundi.LayerType.WMS,
      url: 'http://geodata.gov.gr/geoserver/ows',
      params: { 'layers' : 'geodata.gov.gr:9aeeb72f-9449-49f1-a33a-9e11fc4c9358'}, 
    }
    ]
  };

  var map, popup;

  PublicaMundi.ready(function () {
    
    //Initialize map with provided options
    map = PublicaMundi.map(options);

    //Initialize popup handler
    popup = map.addOverlay(document.getElementById('popup'));
    
    $(document.getElementById('map')).click(function() { 
      $(document.getElementById('popup')).popover('destroy');
    });
  
  });
</script>
</html>
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παραδείγματα για το χαρτογραφικό API εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα APIs παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα εφαρμογές