Απογραφή Πληθυσμού 1991

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια, πυκνότητα πληθυσμού και μέσος σταθμικός των υψομέτρων των Δήμων και κοινοτήτων από την απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα