Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (1991)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Απογραφικά στοιχεία για τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, για το έτος 1991. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, εκτάσεις κατά το είδος καλλιέργειας, κτλ, ανά νομό της χώρας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα