Αρίθμηση οικοδομικών τετραγώνων Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση: 2019-02-22
Τελευταία αναθεώρηση 2019-02-23

Πληροφοριακό αρχείο με την αρίθμηση οικοδομικών τετραγώνων Δήμου Αθηναίων και ενημέρωση έως το έτος 2015. Η αρίθμηση είναι υπό τη μορφή πενταψήφιου αριθμού όπου τα δυο πρώτα ψηφία υποδεικνύουν την περιοχή και τα επόμενα τον αύξοντα αριθμό. Η παρούσα πληροφορία δεν αποτελεί βεβαίωση αριθμού οικοδομικών τετραγώνων, η οποία παρέχεται από την Διεύθυνση Δόμησης ή την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα