Ανοιχτά δημόσια δεδομένα εγκληματικότητας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχει τα πλήθη των διπαραχθέντων εγκλημάτων ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ανά μήνα και ανά είδος εγκλήματος.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα