Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Χρήσεις Γης (1991)

    Κατανομή της έκτασης της χώρας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και κοινότητες στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, με τη διάκριση πεδινών, ημιορεινών, και ορεινών...
  • Χρήσεις Γης (1999-2000)

    Κατανομή της έκτασης της Ελλάδας στις βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης, κατά ΥΠΑ, νομό, δήμο ή κοινότητα