Αρχική
Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα
Καταχωρήσεις σημειωμένες με "ΟΚΧΕ"

Corine 2000

Κάλυψη γης για την Ελλάδα και το έτος 2000, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαικής Ένωσης

Λέξεις-κλειδιά: CORINE,  κάλυψη γης,  ΟΚΧΕ,  περιβάλλον

Διανομή Φύλλων Χάρτου του ΟΚΧΕ κλίμακας 1:5000 σε προβολικό ΕΓΣΑ 87

Περιέχεται η διανομή φύλλων χάρτου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Η κλίμακα του χάρτη είναι 1:5000 και το προβολικό σύστημα το ΕΓΣΑ 87.

Λέξεις-κλειδιά: διανομή,  χάρτες,  φύλλα-χάρτου,  ΟΚΧΕ

Powered by Sigsiu.NET