Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

  • Πληθυσμός Ελλάδας

    Απογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001
  • Απογραφή Πληθυσμού 2001

    Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές από την...
  • Γάμοι, γεννήσεις και θάνατοι

    Γάμοι, γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στην Ελλάδα για τα έτη 2000 έως και 2007, κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και τόπο του συμβάντος