Βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

 • Απογραφή Πληθυσμού 1991

  Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια, πυκνότητα πληθυσμού και μέσος σταθμικός των υψομέτρων των Δήμων και κοινοτήτων από την απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991
 • Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

  Απογραφικά στοιχεία σχετικά με τον οικονομικά ενεργό και μη ενεργό πληθυσμό της χώρας κατά φύλλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001
 • Πληθυσμός Ελλάδας

  Απογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001
 • Απογραφή Πληθυσμού 2001

  Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές από την...
 • Γάμοι, γεννήσεις και θάνατοι

  Γάμοι, γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στην Ελλάδα για τα έτη 2000 έως και 2007, κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και τόπο του συμβάντος