Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: wfs shapefile Ετικέτες: προστατευόμενες-περιοχές protected-sites habitats-and-biotopes απειλούμενα είδη

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).