Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: προστατευόμενες-περιοχές καταφύγια άγρια ζώα απειλούμενα είδη habitats-and-biotopes

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).