Βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: data_table shapefile Ετικέτες: προστατευόμενες-περιοχές ορσα προστασία

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).