Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ομάδες: Γεωγραφική θέση Ετικέτες: Φράγματα Ελλάδα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).