Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: protected-sites habitats-and-biotopes πανίδα χλωρίδα καταφύγια

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).