Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: data_table shapefile Ετικέτες: ύδατα hydrography sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).