Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: ύδατα hydrography υπεκα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).