Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Περιβάλλον Μορφότυποι: wfs shapefile Ετικέτες: προστατευόμενες-περιοχές protected-sites προστατευόμενες περιοχές

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).