Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: μεταβατικά ύδατα υδρογραφία hydrography sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).