Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: wfs shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: μεταβατικά hydrography sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).