Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: wfs shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Θάλασσες Ετικέτες: μεταβατικά sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).