Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Οργανισμοί: Ελληνική Στατιστική Αρχή Μορφότυποι: shapefile

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).