Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Creative Commons Attribution 3.0 Μορφότυποι: shapefile Οργανισμοί: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).