Βρέθηκαν 19 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: wms shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: hydrography sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).