Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: wfs shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: sea-regions μεταβατικά

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).