Βρέθηκαν 19 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: wfs shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).