Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Περιβάλλον Μορφότυποι: wfs shapefile Ετικέτες: habitats-and-biotopes land-cover

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).