Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: habitats-and-biotopes καταφύγια

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).