Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: wfs shapefile Ετικέτες: habitats-and-biotopes δάση land-cover

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).