Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: wfs Ετικέτες: habitats-and-biotopes δάση

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).