Βρέθηκαν 7 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile wms Ετικέτες: δάση

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).