Βρέθηκαν 35 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Creative Commons Attribution 3.0 Μορφότυποι: shapefile wfs wms Οργανισμοί: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).