Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: data_table wfs Ετικέτες: δάση habitats-and-biotopes

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).