Δωρεάν γεωχωρικά δεδομένα για τους πολιτες!

Σήμερα συζητήθηκε σε άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, που πρόκειται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που η δημόσια διοίκηση διαχειρίζεται και διαθέτει γεωχωρική πληροφορία.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει: τα γεωχωρικά δεδομένα των δημοσίων αρχών διατίθενται δωρεάν, για μη εμπορική χρήση προς τους πολίτες! Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τα ανοικτά δεδομένα, την ανοικτή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια στην άσκηση της εξουσίας από το κράτος.