Δημόσια Διαβούλευση ΕΥΓΕΠ

Στις 21 Ιουνίου 2010 αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr το σχέδιο νόμου για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής τα σχόλια είναι λίγα, αλλά εστιάζονται σε ένα σημαντικό θέμα.

Τα γεωχωρικά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι δωρεάν διαθέσιμα για όλους τους πολίτες, χωρίς διάκριση μεταξύ εμπορικής και μη εμπορικής χρήσης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο ορισμός της εμπορικής χρήσης θα καθοριστει από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας. Δηλαδή είναι δυνατό ο ορισμός της μη εμπορικής χρήσης να είναι διευρυμένος, ώστε για παράδειγμα να περιλαμβάνει επιχειρήσεις με λίγα άτομα ή επιχειρήσεις με μικρό ετήσιο τζίρο.