Ανάλυση Δασικών Πυρκαγιών

Μερικές εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του αρχείου με τις δασικές πυρκαγιές από το geodata.gov.gr και το Πυροσβεστικό Σώμα, ένας συμπολίτης μας ασχολήθηκε με τον καθαρισμό, την επεξεργασία και την ανάλυση του αρχείου, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική δημοσίευση εδώ.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της ανάλυσης, έχει να κάνει με το γεγονός πως παρά τη μείωση σε απόλυτα μεγέθη του αριθμού των πυρκαγιών, η συνολικά καμμένη έκταση αυξάνεται!

Αν έχετε ασχοληθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του geodata.gov.gr, ή αν έχετε αναπτύξει υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα δεδομένα του geodata.gov.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.