Χαρτογραφικό API

Το Χαρτογραφικό API είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript που λειτουργεί ως περιτύλιγμα στις βιβλιοθήκες Leaflet (http://leafletjs.com) και OpenLayers3 (http://openlayers.org), προκειμένου να παρέχει ενιαία λειτουργικότητα για τις συνηθισμένες συναρτήσεις που παρέχονται από αυτές. Έτσι, με λίγες γραμμές κώδικα, μπορείτε να προσθέσετε ένα χάρτη στην ιστοσελίδα σας σε Leaflet ή σε OpenLayers3, για να απεικονίσετε πραγματικά δεδομένα από το geodata.gov.gr. Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε μια εφαρμογή για web ή κινητό. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το Χαρτογραφικό API σε συνδυασμό με το API Δεδομένων, προκειμένου να επερωτήσετε τα διαθέσιμα δεδομένα και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα με ευκολία!

  • Για πραγματικά παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε αμέσως, μπορείτε να δείτε το http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/.
  • Ο κώδικας είναι ελεύθερα διαθέσιμος στο GitHub .