Διασυνδεδεμένα δεδομένα

Οι υπηρεσίες διαχείρισης και επερώτησης INSPIRE γεωχωρικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data) προστέθηκαν στο geodata.gov.gr ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου GeoKnow (http://geoknow.eu). Τα δεδομένα παρέχονται σε μορφή RDF στο geodata.gov.gr και μπορούν να επερωτηθούν μέσω της γλώσσας SPARQL.

Επισκεφτείτε το geodata.gov.gr/sparql για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα!